• โทรศัพท์ 035 551673-7 ฉุกเฉินกด 1
  • โทรศัพท์ 035 551673-7 ฉุกเฉินกด 1
  • โทรศัพท์ 035 551673-7 ฉุกเฉินกด 1
  • โทรศัพท์ 035 551673-7 ฉุกเฉินกด 1

พวกเรา โรงพยาบาลธนบุรี อู่ทอง ยินดีให้บริการ

บริการดี คุณภาพเด่น เน้นมาตรฐาน ภายใต้การเติบโตต่อเนื่องขององค์กร

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาล และที่เกิดขึ้นในวงการสาธารณสุขที่น่าสนใจ...

โปรโมชั่นและบริการ

โปรโมชั่นและบริการ

โปรโมชั่นและบริการต่างๆ ในโรงพยาบาล มีให้เลือกตามความเหมาะสมสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ...

บทความเพื่อสุขภาพ

บทความเพื่อสุขภาพ

สำหรับผู้รักสุขภาพและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพคนตนเองและคนใกล้ชิด...

ตารางตรวจแพทย์

ตารางตรวจแพทย์

แพทย์ภายในโรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง มีหลากหลายสาขาวิชา เช่น ศัลยกรรม อายุรกรรม...