Gallery /

ภาพที่น่าประทับใจในโรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

กิจกรรมนอกโรงพยาบาล

พาเด็กๆ ทานอาหารกลางวัน

ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมนอกโรงพยาบาล

พาเด็กๆ ทานอาหารกลางวัน

ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมนอกโรงพยาบาล

-

-

กิจกรรมนอกโรงพยาบาล

-

-

กิจกรรมนอกโรงพยาบาล

-

-

กิจกรรมนอกโรงพยาบาล

-

-

กิจกรรมนอกโรงพยาบาล

-

-

กิจกรรมนอกโรงพยาบาล

-

-

กิจกรรมนอกโรงพยาบาล

-

-

กิจกรรมนอกโรงพยาบาล

-

-

กิจกรรมนอกโรงพยาบาล

-

-

กิจกรรมนอกโรงพยาบาล

-

-

กิจกรรมนอกโรงพยาบาล

-

-

กิจกรรมนอกโรงพยาบาล

-

-

กิจกรรมนอกโรงพยาบาล

-

-

กิจกรรมนอกโรงพยาบาล

-

-

กิจกรรมนอกโรงพยาบาล

-

-

กิจกรรมนอกโรงพยาบาล

-

-

กิจกรรมนอกโรงพยาบาล

-

-

ขอขอบคุณทีมแพทย์และทีมบริหาร รพ.ธนบุรี-อู่ทอง

เลี้ยงไอศครีมเด็กๆ ที่โรงเรียนอนุบาลเติอนจิตร์

เด็กๆอิ่มและได้รับของรางวัลกันถ้วนหน้า

ขอขอบคุณทีมแพทย์และทีมบริหาร รพ.ธนบุรี-อู่ทอง

เลี้ยงไอศครีมเด็กๆที่ ร.ร ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง

เด็กๆอิ่มกันถ้วนหน้าค่ะ

ทำบุญปีใหม่ 2559 อย่างมีความสุข

พร้อมจัดงานปีใหม่ลุ้นรางวัลทองคำและตู้เย็น

ทุกคนสนุกสนานมากค่ะ

กิจกรรม รดน้ำขอพรในวันปีใหม่ไทย 2559

เยี่ยมอวยพรผู้ป่วยในวันสงกรานต์ 2559

สวัสดีปีไก่..กุ๊กกุ๊ก

ทำบุญตักบาตรเช้า

ต้อนรับสิ่งดีๆในวันปีใหม่

รพ.ธนบุรี-อู่ทอง โดย คุณชญานุช เหลืองเวชการ

มอบน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์

"ในหลวง ร.9" วันที่ 26 ต.ค 60 ณ.วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

เชิญจ้า ครัวธนบุรี ตั้ง "ตู้ปันกันอิ่ม "

ข้างป้อมยามหน้าโรงพยาบาลธนบรี-อู่ทอง และหน้าคลีนิคเหลืองเวชการ แล้วค่ะ

หยิบฟรี หยิบแต่พอดี ใครมีมาแบ่งปัน เพื่อพี่น้องชาวอู่ทอง จ้า...