ข่าวประชาสัมพันธ์ /

สธ.สั่งซื้อชุดทดสอบตรวจการติดเชื้อ

สธ.สั่งซื้อชุดทดสอบตรวจการติดเชื้อ

กระทรวงสาธารณสุข เตรียม 2 มาตรการใหญ่ ควบคุมและป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลา โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สั่งซื้อชุดทดสอบที่สามารถตรวจการติดเชื้อภายใน 8 ชั่วโมง ซึ่งจะมาถึงไทยภายในสัปดาห์นี้ พร้อมกับให้ความมั่นใจว่าเชื้อไว้รัสอีโบลา เป็นโรคติดเชื้อที่ติดต่อยาก โดยจะติดต่อทางเลือดและสารคัดหลั่งเหล่านั้น ไม่ได้ติดต่อทางอาหาร น้ำดื่ม หรือ อากาศ
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 2 มาตรการใหญ่ ได้แก่ มาตรการการตรวจสอบ คัดกรอง ผู้ที่เสี่ยงจากพื้นที่ระบาดที่จะเข้ามาในประเทศ ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขที่ท่าอากาศยาน 5 แห่ง คือ สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, ภูเก็ต หาดใหญ่ และที่ท่าเรือ 17 แห่ง รวมทั้งในชุมชนด้วย โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุข
มาตรการการเตรียมรับสถานการณ์ภายในประเทศ เตรียมพร้อมสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งความพร้อมของห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคหรือไม่ เพราะต้องใช้เวลาในการควบคุมผู้สงสัยนาน 21 วัน โดยขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สั่งซื้อชุดทดสอบเชื้อโรคจาก 3 ประเทศ คือ เยอรมนี, จีน และญี่ปุ่น มีความแม่นยำประมาณร้อยละ 90 จำนวน 300 ชุด ซึ่งจะมาถึงในสัปดาห์นี้ โดยชุดทดสอบนี้จะทราบผลตรวจภายใน 8 ชั่วโมงและยังสั่งซื้อเครื่องเพิ่มสารพันธุกรรม และพีซีอาร์ระบบปิดอัตโนมัติ มาใช้ในการตรวจโรคไวรัสอีโบลา เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ส่วนกรมการแพทย์ได้เตรียมพร้อมโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่กรมควบคุมโรค จะประชุมวอร์รูมติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิดกับองค์กรต่างประเทศทุกวัน และประชุมระดับกระทรวงทุกสัปดาห์ เพื่อปรับแผนรับสถานการณ์ได้รวดเร็ว
ทั้งนี้จากข้อมูลถึงวันที่ 13 ส.ค.2557 มีผู้ป่วยแล้ว 1,995 คน เสียชีวิต 1,065 คน ใน 3 ประเทศกับ 1 เมือง คือ กินี, เชียร์ล่าลีโอน, ไลบีเรีย และ เมืองลากอส ของไนจีเรีย พร้อมทั้งยืนยันว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อโรคนี้ต่ำ ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เพราะโรคนี้ติดต่อได้ยาก เชื้อโรคอยู่ในเลือด และสารคัดหลั่ง การติดต่อต้องสัมผัสเชื้อเข้าทางบาดแผล หรือ กระเด็นเข้าตา ไม่ติดต่อทางอาหาร น้ำดื่ม และอากาศ

ที่มา : ThaiPBS