ข่าวประชาสัมพันธ์ /

โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง รับสมัครงาน

โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง รับสมัครงาน

โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง ( ในเครือโรงพยาบาลธนบุรี ) ขนาด 60 เตียง ในจังหวัดสุพรรณบุรี
1. นักรังสีเทคนิค ( Full Time )
มีที่พักสวัสดิการ เงินเดือนตามตกลง
2. นักเทคนิคการแพทย์
มีที่พักสวัสดิการ เงินเดือนตามตกลง
3..เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
4..เจ้าหน้าที่ยานยนต์
5..เจ้าหน้าที่การเงิน
6..เจ้าหน้าที่โภชนาการ
7..เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA)
สนใจติดต่อ แผนกบุคคลฯ 035 – 551673 – 7 ต่อ 114
รพ.ธนบุรี-อู่ทอง 2000/22 หมู่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

ที่มา : โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง