แพ็คเกจ & โปรโมชั่น /

รวมรายการตรวจสุขภาพรูปแบบต่างๆ ให้เลือกตามความเหมาะสม

" บ้านอุ่นรัก วัยอิ่มสุข"

สังคมผู้สูงอายุที่มีความสุข

รับดูแล และฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

โปรแกรมนิ้วล็อค..แก้ไขได้

ผ่าตัดเหมาจ่าย

รายการละ 4,500 บาท

ตรวจสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์ความเร็วสูง

CT BRAIN

ราคา 3,900 บาท

ผ่าตัดไส้ติ่ง ไส้เลื่อน ริดสีดวง

ผ่าตัดเหมาจ่าย

จากราคา40,000บาท เหลือเพียง 25,000 บาทเท่านั้น

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) อันตรายถึงชีวิต แต่ก็สามารถป้องกันได้

โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ราคา 800 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ลด 50 %

ราคา 750 บาท วันเดียวเท่านั้น

11 ตุลาคม 62

โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านม

ราคา 2,200 บาท วันเดียวเท่านั้น

11 ตุลาคม 62