รับแฟกซ์เคลมประกัน /

รับบริการเคลมประกันทกบริษัทรวมทั้งรับเบิก พรบ.อุบัติเหตุจากรถยนต์

รับแฟกซ์เคลมประกัน

บริษัท

ไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

บริษัทเอไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล

ประกันชีวิต จำกัด

บริษัท

บูพาประกันสุขภาพ จำกัด

บริษัท

ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

บริษัท

วิริยะประกันภัย จำกัด

บริษัท เอฟดับบิวดีประกันภัย

จำกัด(มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต

จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจเนอราลี่ประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

บริษัท โตเกียวมาลีนประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยซัมซุงประกันภัย

จำกัด(มหาชน)

บริษัท

เมืองไทยประกันภัย จำกัด

บริษัท ศรีอยุธยาเจนเนอรัล

ประกันภัยจำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิพยประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

บริษัท สมโพธิ์เจแปนประกันภัย

จำกัด(มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนชาตประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

บริษัท นวกิจประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

บริษัท อลิอันซ์ ซี. พี.

ประกันภัย จำกัด

บริษัท

ซิกน่าประกันภัย จำกัด

บริษัท ไทยศรีประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอซไลฟ์แอสชัวรันซ์

จำกัด (มหาชน)

บริษัท

ไทยประกันภัย จำกัด

บริษัท บางกอกสหประกันภัย

จำกัด(มหาชน)

บริษัท เทเวศประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอ๊ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต

จำกัด (มหาชน)

บริษัท นำสินประกันภัย

จำกัด(มหาชน)

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

บริษัท สามัคคีประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย

จำกัด(มหาชน)

บริษัท

กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด