บริการทางการแพทย์ /

รวมรายชื่อแพทย์และวันเวลาออกตรวจ

รวมแพทย์ที่ให้บริการที่โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

นายแพทย์สมศักดิ์ กิตติวัฒนโชติ

ความชำนาญ : สาขาศัลยกรรมทั่วไป

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 8.00 - 17.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
อังคาร 8.00 - 17.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
พุธ 8.00 - 17.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
พฤหัสบดี 8.00 - 17.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
ศุกร์ 8.00 - 17.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
เสาร์ - โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
อาทิตย์ - โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

นายแพทย์บัณฑิต เชี่ยววิทย์

ความชำนาญ : สาขาศัยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 9.00 - 18.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
อังคาร 9.00 - 18.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
พุธ - โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
พฤหัสบดี - โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
เสาร์ 9.00 - 18.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
อาทิตย์ 9.00 - 18.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

แพทย์หญิงขิง จันทวัชรากร

ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 8.00 - 17.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
อังคาร 8.00 - 17.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
พุธ 8.00 - 17.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
พฤหัสบดี 8.00 - 17.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
ศุกร์ 8.00 - 17.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
เสาร์ - โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
อาทิตย์ - โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

นายแพทย์อภิศักดิ์ เหลืองเวชการ

ความชำนาญ : สาขาศัลยกรรม

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13.00 - 16.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
อังคาร 13.00 - 16.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
พุธ 13.00 - 16.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
พฤหัสบดี 13.00 - 16.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
ศุกร์ 13.00 - 16.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
เสาร์ - โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
อาทิตย์ - โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

แพทย์หญิงบุษบง อารยปราการ

ความชำนาญ : สาขาสูตินารีแพทย์

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ - โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
อังคาร 17.00 - 18.30 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
พุธ - โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
พฤหัสบดี 17.00 - 18.30 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
ศุกร์ - โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
เสาร์ - โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
อาทิตย์ - โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

แพทย์หญิงธีรนุช ศรีธุระวานิช

ความชำนาญ : สาขารังสีวิทยา

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 16.30 - 19.30 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
อังคาร 16.30 - 19.30 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
พุธ - โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
พฤหัสบดี 16.30 - 19.30 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
ศุกร์ 16.30 - 19.30 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
เสาร์ - โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
อาทิตย์ - โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

-

ความชำนาญ : สาขากุมารเวชกรรม

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17.00 น - 19.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
อังคาร 17.00 น - 19.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
พุธ 17.00 น - 19.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
พฤหัสบดี 17.00 น - 19.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
ศุกร์ 17.00 น - 19.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
เสาร์ - โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
อาทิตย์ - โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง